Selecteer een pagina

Bedankt voor jullie leuke reacties op mijn stokje-stukje van gisteren. Maarrr… het stokje is niet opgepakt….
Dat betekent dat ik hem door moet geven aan iemand… Onderaan zie je aan wie…

“Not houses finely roofed or the stones of walls well builded, nay nor canals and dockyards make the city, but men able to use their opportunity” – Alcaeus

Hoge en Lage der A, Groningen

Hoge der A en Lage der A zijn de benamingen van de straten in Groningen langs beide zijden van de A tussen de Brugstraat en de Visserstraat. Hoge duidt op de hoge kade langs de A aan de oostzijde. De lage kade is gelegen aan de westelijke oever. Gezegd wordt dat de hoge kade werd gebruikt voor het lossen van schepen bij hoogwater en de lage bij laagwater. Tot 1877 was de invloed van de zee merkbaar in de stad. Na de afdamming van het Reitdiep was dat niet meer het geval.
De Drentsche Aa, in de stad kortweg A genoemd, vormde oorspronkelijk de westelijke begrenzing van de stad Groningen. Vermoedelijk heeft de A eerder iets oostelijker gelopen, ter hoogte van de Munnekeholm. Langs de A ontstond een tweede woonkern in Groningen, naast de waarschijnlijk oudste kern rond het Martinikerkhof en de Grote Markt. Deze tweede kern was vooral gericht op de handel. De/het Hoge der A was de eerste haven in de stad.
Schaamteloos gekopieerd van Wikipedia.nl

Ik geef het stokje door aan twee personen: Gerda en Rian

Ik ben heel benieuwd naar jullie woord en hoop dat jullie het willen doen.